06 – 21 15 81 73 info@playgrounds.nu

Het PLAYgrounds team bestaat uit Mirka Janssen, Steven Mauw en Roxanna Detering.

Mirka Janssen is opgeleid tot leraar Lichamelijke Opvoeding, Bewegingswetenschapper en Epidemioloog. In 2014 is zij gepromoveerd op onderzoek naar het stimuleren van beweeggedrag op het schoolplein, waaruit het programma PLAYgrounds is ontstaan. Vanuit haar scholingsorganisatie PLAYgrounds worden schoolteams en kinderopvangorganisaties ondersteunt bij het organiseren van een goede buitenspeelpauze, bij bewegen door de dag heen inzetten en bij het bewegen en leren integreren in de (school)dag. Verder is zij werkzaam voor de Hogeschool van Amsterdam, waar zij als lector verbonden is aan het lectoraat van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. De focus van het lectoraat ligt op de motorische ontwikkeling van kinderen en de invloed daarvan op andere ontwikkelingsgebieden. De komende jaren zal het lectoraat meer onderzoek gaan doen naar ‘bewegen in en om school vanuit een pedagogische visie’.
Steven Mauw is opgeleid tot vakleerkracht bewegingsonderwijs en heeft ruim 8 jaar ervaring in het (speciaal) basisonderwijs. Vanuit PLAYgrounds geeft hij praktische workshops en ontwikkelt nieuwe workshops en spelkaarten. Ook begeleidt hij schoolteams bij de implementatie van PLAYgrounds en geeft hij advies t.a.v. inrichting, organisatie en aanbod van schoolpleinen, spelmaterialen en bewegend leren. Daarnaast is hij opleidingsdocent en medewerker van het lectoraat Bewegingswetenschappen aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam.
Roxanna Detering is opgeleid tot leraar Lichamelijke Opvoeding en werkt op het Clusius College in Amsterdam-Noord. Vanuit PLAYgrounds geeft zij praktische workshops. Ook begeleidt zij schoolteams bij de implementatie van PLAYgrounds. Daarnaast is zij bezig met een master ‘physical education and sport pedagogy’.
Share This