06 – 21 15 81 73 info@playgrounds.nu

Over PLAYgrounds

Het schoolplein moet een uitnodigende plek zijn voor alle kinderen. Maar door de indeling van het plein en/of de sociale hiërarchie is de intensiteit en kwaliteit van bewegen vaak laag, met als gevolg dat met name kinderen die minder goed kunnen bewegen aan de kant staan.

PLAYgrounds is gebaseerd op het sociaal-ecologisch model van gedragsverandering, waarvan de kern is dat als je de fysieke en sociale omgeving van een kind zo inricht dat het uitnodigt tot bewegen, dan gebeurt het vanzelf. Dat betekent overigens niet dat een prachtig plein gegarandeerd succes is voor plezier in bewegen voor alle kinderen op het plein. De docent heeft juist een belangrijke rol in het creëren van een sociaal veilige omgeving, waarin alle kinderen mee kunnen doen. En dat is extra belangrijk voor kinderen die aan de kant staan op het schoolplein, want deze kinderen krijgen daardoor onvoldoende mogelijkheden om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij minder plezier hebben in bewegen en daardoor ook minder gaan bewegen, met alle nadelige effecten voor de gezondheid, maar ook voor de sociale ontwikkeling tot gevolg.

Kern PLAYgrounds

PLAYgrounds is tot stand gekomen door enerzijds effectieve maatregelen uit de literatuur en anderzijds best-practices uit de praktijk, wat heeft geleid tot een raamwerk wat op maat gemaakt wordt per school. Dat raamwerk bestaat uit:

  1. een duidelijke structuur op het plein met veel differentiatiemogelijkheden
  2. roosters waardoor er zo min mogelijk kinderen tegelijk buiten zijn en populaire speelplekken verdeeld worden
  3. buitenspeelmateriaal dat zorgt voor een variatie in bewegen
  4. een enthousiaste docent die voor kinderen spelmogelijkheden creëert
  5. een koppeling met de gymles, waar kinderen nieuwe spellen en motorische vaardigheden krijgen aangeleerd, die ze ook op het schoolplein kunnen gebruiken

Effectiviteit PLAYgrounds

Om de effectiviteit van PLAYgrounds te bepalen is bij zo’n 1500 kinderen de intensiteit van het bewegen gemeten met een beweegmeter, is er geobserveerd op de pleinen en geëvalueerd met de docenten en kinderen.

Uit de resultaten bleek dat op de controlescholen ongeveer hetzelfde percentage kinderen matig intensief actief was, zo rond de 40%, maar dat op de interventiescholen het percentage steeg naar zo’n 77%. Daarnaast bleek dat meer kinderen met meer plezier bewogen, er meer variatie in spel was, dat juist de niet-bewegers in beweging kwamen, en tenslotte bleek dat het aantal conflicten was afgenomen en kinderen meer opgeladen en rustiger terugkwamen in de klas. Klik hier voor het wetenschappelijke effectartikel.

PLAYgrounds is een erkende, effectieve interventie met als doel om bewegen te stimuleren op het schoolplein. Klik hier voor meer informatie.

 

De gemeente Amsterdam heeft PLAYgrounds opgenomen als buitenspeelaanpak in het Jump-in programma en de gemeente Rotterdam zet PLAYgrounds in op enkele LekkerFit! scholen.

Meer weten?

Share This