06 – 21 15 81 73 info@playgrounds.nu

PLAYgrounds voor Peuters

PLAYgrounds voor Peuters

De motorische ontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van jonge kinderen, zeker in de peuterleeftijd. Voor de ontwikkeling van de grove motoriek is het van belang dat de kinderen ook voldoende buitenspelen. Buiten is er meer ruimte voor grovere en snellere bewegingen, zoals rennen en fietsen en voor ontdekken en ervaren (van natuur, seizoenen en ondergrond). De omgeving moet daarom uitnodigend worden ingericht.

Daarnaast is een actieve, begeleidende rol van de pedagogisch medewerker bij het buitenspelen belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat ieder kind op zijn niveau kan spelen en bewegen in de buitenruimte? Hoe kan je als pedagogisch medewerker in de zone van naaste ontwikkeling werken? En hoe begeleid je kinderen die niet tot spel komen?

Het PLAYgrounds voor Peuters scholingstraject is ontworpen om pedagogisch medewerkers die werken met 2-4 jarigen handvatten te geven om de kwaliteit van het buitenspelen te optimaliseren. De kwaliteit van het buitenspelen is afhankelijk van de (inrichting van de) buitenruimte, de organisatie van het buitenspelen en het aanbod van de pedagogisch medewerkers. Daarom is ons scholingstraject altijd op maat. We inventariseren samen met het team de mogelijkheden, leervragen en knelpunten. Op basis daarvan maken we samen een ‘verbeterplan’ en geven we een theoretische en praktische invulling aan het scholingstraject, waarbij we het team begeleiden bij het implementeren van het plan.

PLAYgrounds voor Peuters materiaalpakket

Ter ondersteuning van de pedagogisch medewerkers om een uitdagende omgeving te creëren, waarin ieder kind op zijn niveau kan bewegen, bieden wij een PLAYgrounds voor Peuters materiaalpakket. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

 

Meer weten over PLAYgrounds voor Peuters?

Share This