06 – 21 15 81 73 info@playgrounds.nu

Voor het vakblad de Lichamelijke Opvoeding schreef PLAYgrounds een artikel over de mogelijkheden van een schoolplein voor een gezonde ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord; niet alleen voor de motorische ontwikkeling, maar juist ook voor de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Klik hier om het volledige artikel te lezen

Share This