06 – 21 15 81 73 info@playgrounds.nu

PLAYgrounds voor PO scholen

PLAYgrounds voor PO scholen & TSO organisaties

PLAYgrounds geeft handvatten om het buitenspelen beter te organiseren, zodat er voor ALLE kinderen een plek is om te bewegen. Dat heeft een positief gevolg voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden van de kinderen met op lange termijn een goede gezondheid, maar biedt ook meer voordelen: kinderen leren in een coöperatieve omgeving meer respect voor anderen te hebben en krijgen ook meer zelfvertrouwen. Daarnaast heeft bewegen ook een positief effect op de cognitieve vaardigheden, zoals concentratie. Na een fijne en actieve pauze kunnen kinderen weer met nieuwe energie aan de les beginnen.

Bekijk hieronder onze verschillende mogelijkheden voor op uw PO-school

Totaalaanpak

PLAYgrounds geeft begeleiding van een totaalaanpak, waarbij de inrichting van het schoolplein, de organisatie van het buitenspelen en het spelaanbod op elkaar worden afgestemd en het effect van PLAYgrounds gegarandeerd is.  PLAYgrounds wordt dan voor uw school op maat gemaakt, naar aanleiding van een uitgebreide analyse van het beweeggedrag op het plein, de mogelijkheden van het plein en de visie van de school op de ontwikkeling van kinderen. Vervolgens wordt de analyse vertaald naar een plan van aanpak m.b.t. inrichting van het schoolplein, buitenspeelrooster, hotspots, spelmateriaal en de mogelijkheden van stimulerende begeleiding. We ondersteunen uw team bij het maken van keuzes in het plan van aanpak en bij de implementatie. Na de start verzorgen we ondersteuning op het plein en borging op de lange termijn.

Kingpakket

Op een schoolplein waar er ruimte is voor alle kinderen om met plezier te spelen, is goed nagedacht over het aanbrengen van structuur. Door structuur ontstaat er duidelijkheid, uitdaging tot spel en differentiatie in spel. Het PLAYgrounds kingveld is speciaal ontworpen om ook binnen het kingspel differentiatie te creëren voor verschillende niveaus van bewegen. Daarom is het kingen op een PLAYgrounds kingveld een succes!

Het Kingpakket bestaat uit;

  •  één of meerdere PLAYgrounds kingveld(en) aangebracht door professionele plakkers
  • een spelmateriaalpakket met een variatie aan geschikte ballen, voor de verschillende varianten van het spel en bijbehorende speluitleg
  • muurbord met QR-codes naar filmpjes met uitleg over het spel, pedagogische regels en variaties
  • telefonische afspraak tussen PLAYgrounds en de vakleerkracht bewegingsonderwijs van de school, zodat de vakleerkracht aan de leerlingen (groep 4-8) het kingspel aanleert vanuit een pedagogisch verantwoorde visie op buitenspelen en ook een mini-workshop kingen voor zijn/haar collega-leerkrachten kan verzorgen, zodat zij een enthousiasmerende rol kunnen aannemen bij het kingen.

Atletiekpakket

PLAYgrounds heeft tot doel om alle kinderen met plezier te laten spelen op het schoolplein. Atletiek is bij uitstek de sport waarbij het gaat om een technische uitvoering. Kinderen die minder goed kunnen bewegen, hebben daardoor weinig succeservaringen en daarmee weinig plezier in het oefenen. De atletiekactiviteiten die met dit themapakket gedaan kunnen worden, zijn zo ontworpen dat ieder kind op zijn niveau met plezier kan deelnemen. Laat de kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met uitdagende atletiekactiviteiten op het schoolplein met dit themapakket van PLAYgrounds. We verzorgen graag een workshop voor uw schoolteam of een aantal lessen voor uw leerlingen.

 

Overige producten / services:

Naast bovenstaande pakketten bieden we ook losse inspiratieworkshopsspelmateriaal en kaarten met spelideeën, afgestemd op de motorische ontwikkeling en leeftijd van de kinderen, passend bij de mogelijkheden van uw plein.

Bent u werkzaam voor een gemeente? Neem contact met ons op over de mogelijkheden van de rol van een gemeente in het stimuleren van buitenspelen op schoolpleinen, zowel onder als na schooltijd.

 

Share This