06 – 21 15 81 73 info@playgrounds.nu

Het schoolplein kan een zeer waardevolle leeromgeving zijn als het gaat om sociale vaardigheden bij kinderen. Uit onderzoek van Veiga et al., (2016) bij kleuters bleek dat kinderen die vaak buitenspelen met leeftijdsgenootjes beter in staat zijn conflicten op te lossen en sterker in hun schoenen staan. Met sensoren werd het gedrag van kinderen op het schoolplein gevolgd. Kinderen die langere tijd in groepjes spelen blijken diepere contacten te hebben, worden meer gezien als individu en kunnen beter zichzelf zijn zonder direct te worden gecorrigeerd. Kinderen die daarentegen alleen staan op het schoolplein hebben meer moeite emoties te herkennen bij andere kinderen.

Het onderzoek is hier te bekijken.

In het PLAYgrounds programma is veel aandacht voor de kinderen die normaliter op het schoolplein aan de kant staan. Voor meer informatie, neem contact met ons op!

Share This