06 – 21 15 81 73 info@playgrounds.nu
Blog: PLAYgrounds bij Les Petits Kinderopvang

Blog: PLAYgrounds bij Les Petits Kinderopvang

PLAYgrounds werkt samen met Les Petits Kinderopvang aan een professionele begeleiding van het buitenspelen, met als doel dat alle kinderen plezier in het buitenspelen hebben tijdens de TSO-pauze. Lees hier de blog van Phemy de Booijs, pedagoog bij Les Petits Kinderopvang.

Pauze!

 

Net voor de bel gaat, rennen er een aantal  kinderen uit groep 5 naar het schuurtje aan de zijkant van het plein, ze pakken speltassen met materiaal en lopen doelgericht naar een plek op het plein.

Vaardig zetten ze het materiaal uit dat in de  tas zit, pylonen worden uitgemeten met voetstappen en stippen vormen op een andere plek een cirkel. Wanneer de TSO medewerker naar ze toe loopt nemen ze hockeysticks, ballen en andere sportmiddelen uit de tas en ja: daar gaat de bel!

 

Joelend rennen alle kinderen van de onderbouw naar buiten, recht op hun doel af!

Kinderen weten hun toebedeelde plek, hun “hotspot”en worden even geholpen met het opstarten van een activiteit door een TSO-medewerker. Hockeysticks worden uitgedeeld en kort volgt een toelichting op de afspraken, voordat de medewerker verder loopt naar het gedeelte van het plein waar kinderen aan het schommelen zijn. Langs de heg loopt een groepje kinderen op zoek naar spinnenwebben om een spinnenwebspiegel mee te maken.

Bij uitgezette cirkel heeft een TSO-medewerker de functie van spelbegeleider, ze helpt het boompje verwisselen op gang komen en wanneer nodig kan ze het spel aanpassen aan het spelniveau van de kinderen. Ook de jongste doelgroep, die gaan spelen met de parachute, heeft een vaste begeleider. Op het voetbalveld staan meerdere voetbalveldjes uitgezet. Waar er vroeger nog hordes kinderen achter 1 bal aan renden zijn er nu kleinere teams. Kinderen bleken zelf heel goed in te kunnen schatten in welk team ze wilden meedoen: bij de geoefende voetballers òf de meer recreatiespelers. Nu ze met minder kinderen  achter 1 bal aan rennen,  hebben ze allemaal een lekker rood hoofd na de  pauze J!

 

De ‘vliegende keep’ bij de schommels ziet uit haar ooghoek een meisje rond dwalen. Ze lijkt geen aansluiting te hebben bij andere kinderen. Wanneer haar wordt gevraagd hoe het met haar gaat geeft ze een ontwijkend antwoord en even later zegt ze dat ze nergens aan mee mag doen. Samen lopen ze naar het begeleide spel, het boompje verwisselen is hier nog steeds in volle gang. Bij een wisseling van tikker, plaatst de spelbegeleider er een ‘boom’ bij en al gauw is ook dit meisje betrokken bij de activiteit. Nog net op tijd om, voordat de bel alweer gaat, nog wat positieve energie op te doen om aan een rekenles te beginnen.

 

Phemy de Booijs

Pedagoog Les Petits Kinderopvang

PLAYgrounds en het EK Atletiek 2016

In het kader van de vaste redactionele rubriek ‘Vraag & Antwoord’ van het informatieplatform SportknowhowXL, werd door Rien van Haperen, organisator van het EK Atletiek 2016 in Amsterdam, een vraag gesteld aan PLAYgrounds. Deze vraag slaat direct op onze laatste post over onderzoek met sensoren op het schoolplein naar sociale vaardigheden van kinderen, maar raakt ook ons nieuwste product: het thema atletiek voor op het schoolplein, waarin we kinderen met plezier laten kennismaken met de verschillende facetten van atletiek. Mooi in aanloop naar het EK atletiek! Lees de vraag en het antwoord op deze pagina van SportknowhowXL.

Voor het eerst bewijs uit onderzoek met harde data (sensoren): kinderen worden sociaal sterker door buitenspelen op het schoolplein.

Het schoolplein kan een zeer waardevolle leeromgeving zijn als het gaat om sociale vaardigheden bij kinderen. Uit onderzoek van Veiga et al., (2016) bij kleuters bleek dat kinderen die vaak buitenspelen met leeftijdsgenootjes beter in staat zijn conflicten op te lossen en sterker in hun schoenen staan. Met sensoren werd het gedrag van kinderen op het schoolplein gevolgd. Kinderen die langere tijd in groepjes spelen blijken diepere contacten te hebben, worden meer gezien als individu en kunnen beter zichzelf zijn zonder direct te worden gecorrigeerd. Kinderen die daarentegen alleen staan op het schoolplein hebben meer moeite emoties te herkennen bij andere kinderen.

Het onderzoek is hier te bekijken.

In het PLAYgrounds programma is veel aandacht voor de kinderen die normaliter op het schoolplein aan de kant staan. Voor meer informatie, neem contact met ons op!